Utbildning förarbevis 2015

Intresseanmälan för att delta i förarbeviset utbildning för snöskoter

 

Furufjärdens Skoterförening planera att genomför kurs i förarbevisutbildning för snöskoter om intresse finns under vintern 2015-12- -2016-01-07.

 

Kursomfattning:

– Ålder: fyllda 16 år vid examination

– 20 lektioner på kvällstid (5-6 kvällar)

– 1 praktisk utbildningsdag (Lö el. Sö)

 

Kostnader:

Medlem ca:2020:-/elev

Icke medlem ca:. 2875:-/elev

+ Transportstyrelsens kostnad för förarbeviset ca:600:- efter examination.

 

Anmälan till handledaren senast 29/11 på 070-396 49 97 om jag/vi är intresserad att genomgå utbildningen.

- Kurs genomförs när det finns underlag på minst 6 elever.

- Eleven kontaktas av förningen när kursen börjar. Datum, tid, plats

 

/Styrelsen

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar