UPPROP! Rädda den FRIA snöskoteråkningen i Sverige!

Skotervänner!
Något är i görningen vid Naturvårdsverket och Miljödepartementet.
Något som vi idag inte kan tolka på annat sätt än att den fria snöskoteråkningen snart kan vara till ända…

 

Den 9 juni lämnar Naturvårdsverket ifrån sig sitt utredningsmaterial kopplat till Miljömålet ”Storslagen Fjällmiljö” till Miljödepartementet och miljöminister Lena Ek. Vad blir beslutet av detta? Vi befarar det värsta och uppmanar Skoter-Sverige att sprida och ta del av våra inskickade synpunkter på arbetsmaterialet. Ett arbetsmaterial som Naturvårdsverkets jurister hävdar är hemligstämplat.

 

SNOFED motsätter sig med kraft de förmodade förändringarna i terrängkörningslagstiftningen. Vi uppmanar därför till att ni ställer er bakom och skriver under vårt upprop här på hemsidan om ni vill att den FRIA snöskoteråkningen ska vara kvar enligt dagens lagutrymme. Vi vill värna om parollen ”Frihet under ansvar”.

 

Uppropslistan kommer att överlämnas till miljöminister Lena Ek den 9 juni.
Så hjälp oss att fylla den med så många namn som möjligt.

 

Länk till uppropet >>>>

 

Med vänlig hälsning!

 

/SNOFED:s styrelse genom Mikael Johansson, GS

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar