Bli medlem

Vi hoppas på att du skall stödja oss i vårt ideella arbete genom att bli medlem i vår förening.

Du behöver inte ha skoter för att dra nytta av vårt arbete.

Tack på förhand för att du stöder oss! 

Medlemsavgiften är 200:-/år

Vårt bankgirot är 5685-2718

Medlemsuppgifter:

Namn:…………………….

Adress:……………………

Postnummer:………………

Ort:………………………

För nuvarande är c:a 80 kilometer leder iordningställda och uppmärkta inom byagruppen varav c:a 47 kilometer inom Sundoms by. 

Under de senaste åren har mycket ideellt arbete nedlagts på att förbättra lederna. Ett arbete som pågår fortlöpande. Alla markägare har varit positivt inställda till iordningställande av leder. Det är till fördel för alla parter att skoteråkarna håller sig till utstakade leder. 

Varje år anordnar föreningen en familje/skoterdag, där alla bybor är välkomna. Då serveras hamburgare, korv, kaffe eller läsk och föreningen presenterar även de senaste nyheterna av skoteråk. 

Vårt problem är att vi skulle vilja göra mycket mer men ekonomin tillåter inte detta.

Inköp och underhåll av ledskotrar, sladdar och övrigt material ökar i pris för att inte tala om bränslekostnaderna. Det kommunala bidraget minskar däremot, så vår huvudsakliga inkomst är försäljning av medlemskort.

Därför hoppas vi att du är medveten om att vi gör ett viktigt arbete för att skoterutflykter även fortsättningsvis skall vara en källa till rekreation för många innevånare men störa omgivningen så lite som möjligt.

Om föreningen

Sundoms skoterförening bildades den 9 februari 1993. 

Vid årsmöte 1998 beslutades att Sundoms skoterförening skulle gå samman med föreningarna i Persön, Brändön och Örarna, bilda en gemensam förening som registrerades under namnet Furufjärdens Skoterförening.

Den nya föreningen har åstadkommit mycket fina skoter- och vandringsleder inom regionen och även byggt ett antal stugor i anslutning till lederna. 

För nuvarande är c:a 80 kilometer leder iordningställda och uppmärkta inom byagruppen varav c:a 47 kilometer inom Sundoms by. 

Under de senaste åren har mycket ideellt arbete nedlagts på att förbättra lederna. Ett arbete som pågår fortlöpande. Alla markägare har varit positivt inställda till iordningställande av leder. Det är till fördel för alla parter att skoteråkarna håller sig till utstakade leder. 

Varje år anordnar föreningen en familje/skoterdag, där alla bybor är välkomna. Då serveras hamburgare, korv, kaffe eller läsk och föreningen presenterar även de senaste nyheterna av skoteråk. 

Vårt problem är att vi skulle vilja göra mycket mer men ekonomin tillåter inte detta.

Inköp och underhåll av ledskotrar, sladdar och övrigt material ökar i pris för att inte tala om bränslekostnaderna. Det kommunala bidraget minskar däremot, så vår huvudsakliga inkomst är försäljning av medlemskort.

Därför hoppas vi att du är medveten om att vi gör ett viktigt arbete för att skoterutflykter även fortsättningsvis skall vara en källa till rekreation för många innevånare men störa omgivningen så lite som möjligt.

Vi hoppas på att du skall stödja oss i vårt ideella arbete genom att bli medlem i vår förening.

Du behöver inte ha skoter för att dra nytta av vårt arbete.

Tack på förhand för att du stöder oss! Furufjärdens Skoterförening

Medlemsavgiften är 200:-/år

Vårt bankgirot är 5685-2718

Medlemsuppgifter:

Namn:…………………….

Adress:……………………

Postnummer:………………

Ort:………………………

Profilprodukter

Nya utflyktskartan med CD 150:-/st

Broderat tygmärke med förenings logga 40:-/st

Klistermärke med förenings logga 20:-/st

Kontakt

Furufjärdens skoterförening
Backarvägen 71
975 98 Luleå
070-3964997

Ordförande
Fredrik Östling
070-332 23 64

Kassör
Mats Frölander
070-3964997

Sekreterare
Joakim Persson
070-3952830

Ledansvarig Sundom
Urban Lindgren
0920-747 70

Ledansvarig Börjelslandet
Lars Burman
070-3689615

Ledansvarig Örarna
Sven Larsson
0920-705 24

Ledansvarig Brändön
Mikael Jonsson
0920-740 38

Ledansvarig Persön
Magnus Johansson

Hemsidan och foton
Anne-Lie Westling
annelie_westling@hotmail.com